Artemis Jachttrainingen JACHTTraining en cursussen


Puppycursus | Basistraining | Pré-jachttraining | Jachttraining | Privétraining | Gedragproblemen


Artemis Jachttrainingen en gedragsproblemen bij Jachthonden.

Om te begrijpen hoe gedragsproblemen bij honden kunnen ontstaan, is het onderstaande belangrijk om te weten.

De hond, dus ook de jachthond, stamt af van de wolf.
Wolven zijn sociaal levende dieren die in groepen (roedels) leven.
In de roedel heerst een duidelijke hiërarchie en is de werkverdeling bepaald; met andere woorden de rangorde is duidelijk.
In de roedel heeft het alfa dier (de ranghoogste) de leiding; dit kan een reu zijn maar ook een teef.
Dit alfa dier bepaalt wanneer het tijd is om te jagen, te eten en te rusten. Ook bepaalt het alfa dier welke roedelgenoten zich mogen voortplanten.
Het zal niet getolereerd worden wanneer een dier zich niet aan de regels houdt omdat dit gevaar oplevert voor de roedel.
Dat dier zal op een “hondse” manier duidelijk gemaakt worden zich te schikken naar de regels.
Doet het dier dit niet, dan kan het verstoten worden en in een extreem geval zelfs gedood.

Als het alpha dier ouder en zwakker wordt, zal er een ander, meestal jonger dier opstaan om de leiding over te nemen. Dit wordt ingegeven door het instinct; immers als het oudere alfa dier de roedel niet goed meer kan leiden, levert dit gevaar op voor de groep.

Puppy’s

Wanneer de jachthondenpup in uw gezin komt, is het een menselijke reactie om hem te verwennen. Immers, het lijkt een lief, leuk knuffelbeestje en juist hierin schuilt het gevaar!  We zijn snel geneigd de pup te gaan vermenselijken. Maar….ook een pup is een HOND!
De pup ziet ons gezin  als een roedel. Als de pup alles maar mag doen wat hij zelf leuk vindt en zelden of nooit gecorrigeerd wordt, betekent dit voor hem dat er geen leiding gegeven wordt. Hij zal  dan instinctmatig proberen de macht over te nemen.
Dit overnemen van de leiding gaat zo ongemerkt, dat de eigenaar het vaak niet in de gaten heeft. Wel merkt hij dat er ongewenst gedrag (o.a. grommen, bijten enz.) ontstaat bij de pup.
Het is dan ook van het grootste belang om de pup van het begin af aan duidelijk te maken dat u als baas de ranghoogste bent en dat de pup altijd de ranglaagste is.
Dit bereikt u door duidelijke grenzen aan te geven en dit ook consequent te blijven doen, want de pup zal blijven proberen hoger in rangorde te komen.

Begeleiding tijdens gedragsproblemen

Het is natuurlijk mogelijk dat ik u begeleid bij het oplossen van gedragsproblemen.
Eerst zal ik met u de problemen inventariseren en bekijken hoe deze zijn ontstaan in de loop van de tijd.
We gaan samen met de hond aan het werk waarbij ik kan zien hoe u en uw hond met elkaar omgaan. Daarna kan ik u een advies geven hoe deze problemen op te lossen zijn.
Wel is het zo dat ú zelf als baas de problemen gaat aanpakken en ik daar een  begeleidende rol in zal vervullen.

Gedragsproblemen door een lichamelijke afwijking

In een enkel geval kan het voorkomen dat probleemgedrag ontstaat door een lichamelijke afwijking.
In zo’n geval is het natuurlijk logisch dat u eerst met het dier naar de dierenarts gaat.

Wilt u meer informatie over gedragsproblemen of eventueel een afspraak maken, stuurt u dan een  email via de contactpagina of bel mij.

 

 

 

Artemis jachttrainingen honden cursus over artemis
Artemis jachttrainingen honden cursus over artemis
Artemis jachttrainingen honden cursus over artemis
Artemis jachttrainingen honden cursus over artemis