Artemis Jachttrainingen JACHTTraining en cursussen


Puppycursus | Basistraining | Pré-jachttraining | Jachttraining | Privétraining | Gedragproblemen


Puppycursus Artemis Jachttrainingen

De belangrijkste fase in het leven van de hond is de tijd van zijn opvoeding.
Zodra de pup bij u in huis komt kan ik u daarbij begeleiden met de puppy jachthondentraining.
Door samen met uw hond deze puppycursus te volgen zal de baas/hond relatie zeker versterkt worden, waardoor een zo goed mogelijke basis gelegd wordt voor verdere training.

De socialisatie van de pup is van grote betekenis! Nieuwe indrukken opdoen, aan vreemde geluiden wennen, spelen en ravotten met soortgenoten, andere mensen ontmoeten, enz,, is erg belangrijk.
Daarop wordt in deze cursus dan ook de nadruk gelegd.

Onderdelen Puppycursus

 • Onderlinge socialisatie van de puppy’s.
 • Gebruik van trainingsmaterialen.
 • Hoe te spelen (niet in handen en lijn bijten, gebruik "speeltjes").
 • Stemgebruik en intonatie.
 • Fluitgebruik (kom- en zitfluit).
 • Rennen – Roepen.
 • Aandacht vragen
 • Oefening "zit".
 • Oefening "af".
 • Oefening "staan".
 • Begin gebit tonen (1e fase).
 • Begin apporteren (puppydummy).
 • Kleine stukjes volgen.
 • Kennis maken met wild (eend, konijn, duif).
 • Watersocialatie (indien mogelijk).
 • Schotvastheid.

Uiteraard gebeurt dit alles op een zo positief mogelijke en speelse manier.


terug naar boven

Basistraining Artemis Jachttrainingen

De basistraining is een vervolg op de puppycursus, waarin een aantal oefeningen uitgediept worden. Tevens komen er een aantal oefeningen bij.
Het mag duidelijk zijn dat het apporteren één van de belangrijkste taken is voor een jachthond. Hier zal dan ook tijdens de basistraining veel aandacht aan besteed worden.
Ook het verder uitbouwen van de  watersocialisatie is een belangrijk onderdeel.

Het behoeft geen verdere uitleg dat ook het opvoeren van het "steady" zijn van de jachthond een grote rol speelt in de training.

De oefeningen die aan bod komen tijdens de basistraining, staan hieronder vermeld.

Onderdelen Basistraining 

 • Aandacht vragen en vasthouden (omcirkelen).
 • V.A.V. (voorlangs/achterlangs volgen).
 • Staan en betasten (kortdurend).
 • Gebit tonen (1e fase – 2e fase – 3e fase).
 • Uitbreiding van het volgen.
 • Re, Li, R.O.K. en L.O.K. (rechts, links, rechts-omkeert, links-omkeert).
 • "Zit" - "Af" - "Sta" tijdens het volgen.
 • "Vast"(vasthouden) en "Los"(loslaten)  v.d. dummy vanuit de hand.
 • De dummy oppakken van de grond en +/- 10 meter er mee lopen aan de lijn.
 • Kennismaking met wild uitbreiden (eend, konijn, duif).
 • Komen op bevel (+/- 10 mtr. op fluitcommando).
 • Zitten op fluitcommando (naast voorjager).
 • Oefening "Voet".
 • Oefening "Naast".
 • Blijven op de aangewezen plaats (in zicht 10 mtr.).
 • Watersocialisatie uitbreiden.
 • Schotvastheid.


terug naar boven


Pré-jachttraining Artemis Jachttrainingen

Als vervolg op de Basistraining kunt u deelnemen aan de Pré-jachttraining.
Ook is instromen mogelijk indien u en uw hond het niveau van de Basistraining beheersen.
Dit bekijken we vooraf.

Aan het einde van deze cursus moet u het niveau hebben bereikt dat ongeveer gelijk staat aan het KNJV-C niveau.

Onderdelen Pré-jachttraining

 • V.A.V. (voorlangs/achterlangs volgen)
 • Staan en betasten
 • Gebit tonen
 • Volgen (aangelijnd en los, figuur zandloper)
 • Vooruit sturen (+/- 20 m) en terugroepen op fluitsignaal
 • Kort apport te land (+/- 20 m)
 • Apport uit diep water
 • Blijven op de aangewezen plaats (2 min. uit zicht)
 • Zitten op fluitsignaal, waarbij de hond los is van de voorjager

Examen

De Pré-jachttraining wordt afgerond met een examen. Is dit met goed gevolg afgelegd dan is de weg vrij voor het volgen van de Jachttrainingen. Deze leiden hond en voorjager op tot het KNJV C, B en A niveau.

terug naar boven


Jachttraining Artemis Jachttrainingen

Om een KNJV C, B of A diploma te halen, moeten u en uw jachthond de volgende onderdelen beheersen. ( Heeft u  al een KNJV diploma? Dan kunt u – na overleg – instromen in een passende trainingsgroep).

Onderdelen KNJV - C diploma:

 • Proef A − aangelijnd en los volgen van het figuur zandloper (ca. 40 m.)
 • Proef B – vrij uitsturen en roepen van de hond (afstand 30 m, max. 3 commando’s)
 • Proef C − houden van de aangewezen plaats (2 min, voorjager uit zicht)
 • Proef D − apport te land (wild konijn, afstand +/- 25 m.)
 • Proef E − apport uit diep water, met schot (wilde eend, hond moet zwemmen)

Onderdelen KNJV - B diploma:

 • Proef A t/m Proef E plus:
 • Proef F − verloren apport te land (wilde eend, afstand +/- 40 m, voorjager mag de hond niet zien werken in de buurt van het wild)
 • Proef G − markeerapport te land (wilde eend, afstand +/- 60 m.).
 • Proef H − apport over diep water (wilde eend, breedte water 10 tot 40 m.)

Onderdelen KNJV - A diploma:

 • Proef A t/m Proef H plus:
 • Proef I − dirigeerproef te land (de hond moet naar een, van te voren aangewezen stoppunt gedirigeerd worden en van daaruit naar het apport, de duif)
 • Proef J − apport van verre loper over breed water (de hond moet aan de overkant van een diep water een sleepspoor opnemen van een ver weg gesleepte eend, deze aflopen, en de eend apporteren)

Om voor een KNJV diploma in aanmerking te komen, moet er voor alle proeven (A t/m J) minimaal een 6 gescoord worden.

Mocht er door de keurmeester, tijdens een proef, geconstateerd worden dat een stuk wild beschadigd is door hardheid in de bek van de hond, dan moet dit bij hem ingeleverd worden en volgt diskwalificatie. U kunt die dag dan niet meer deelnemen aan de rest van de proeven.


terug naar boven


Privétraining Artemis Jachttrainingen

Privétraining kunt u volgen op ieder niveau met uw jachthond, zelfs met een puppy. (al is het aan te raden om ook te trainen in een groep met leeftijdgenootjes, vanwege de onderlinge socialisatie).

Wanneer u gebruikt maakt van privétrainingen is het begrijpelijk dat er meer en intensievere aandacht is voor u en uw jachthond, waardoor er sneller resultaat geboekt kan worden.
Tijdens een privétraining kunt u díe onderdelen waar u problemen mee ondervindt extra oefenen.  

Als u eenmaal op KNJV-A niveau bent gekomen is privétraining de ideale manier om betere en snellere resultaten te boeken. (Met name het aanleren van het dirigeren en het slepen lopen is in een groep moeilijker te verwezenlijken, omdat er lang op elkaar gewacht moet worden).

Het is natuurlijk ook mogelijk om samen met iemand anders, die op hetzelfde niveau is, privétraining te volgen. U kunt dan de kosten samen delen.

Wanneer u meer informatie wilt krijgen over privétraining, kun u een mailtje sturen via het contactformulier op de contactpagina of door mij te bellen op 06 - 168 42 391.


terug naar boven

Artemis Jachttrainingen cursus jachthond dummy apport
Artemis Jachttrainingen cursus jachthond dummy apport zwemmen